Poradnia Pediatryczna

Ewa Chrzanowska
Specjalista Pediatra, Alergolog
Specjalista Medycyny Rodzinnej

Krystyna Wolańska
Specjalista Pediatra, Alergolog
Specjalista Medycyny rodzinnej

  • Stała opieka specjalistyczna nad dzieckiem zdrowym i chorym od okresu noworodkowego do 18 roku życia
  • Diagnostyka i leczenie chorób dziecięcych
  • Badania profilaktyczne niemowląt, dzieci i młodzieży
  • Szcepienia profilaktyczne - kwalifikacja i wykonywanie szczepień obowiązkowych i zalecanych
  • Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna - badania z krwi, USG, RTG, spirometria